Logo-V2
KAt-rijn blijft in beweging.

Nieuwsbrief mei 2024

Van het bestuur

Beste deelnemers van Kat-Rijn.

Het eerste halfjaar van 2024 is alweer een heel eind op weg.
Alle activiteiten zijn nog volop aan de gang, naar ieders tevredenheid.

De activiteiten bij Kat-Rijn gaan tot eind juni door.

Het schilderen is eind april gestopt.

Sluiting activiteiten (voorjaar):

Bridgen, Yoga en Zityoga maandag 24 juni
Line dansen, Koor en MBvO dinsdag 25 juni
Linedansen woensdag 25 juni
Yoga 2x, dames-Sociƫteit en Klaverjassen/jokeren donderdag 26 juni
Uiteraard alles in overleg met de docent/dirigent.

De maanden juli en augustus is Kat-Rijn gesloten.
In september gaan we met elkaar weer met veel enthousiasme starten.

Bestuur

Per 30 juni a.s. zal onze voorzitter, Ria Zitman stoppen. Bijzonder spijtig, maar we respecteren haar besluit. In januari 2018 kwam Ria in ons bestuur. Per januari 2019 werd zij secretaris en vanaf juli 2022 tot en met juni 2024 voorzitter. We bedanken Ria heel hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij Kat-Rijn. Ria zal als vrijwilligster nog enige werkzaamheden blijven verrichten bij Kat-Rijn.

Verheugd kunnen we melden, dat Joan Koot ons bestuur per september a.s. gaat versterken. Joan zal secretaris worden en gaat, met haar man Hans, de Inkoop voor haar rekening nemen. Joan is geen onbekende bij Kat-Rijn, zij neemt al jaren deel aan de activiteit Yoga. Zowel op maandag- als op donderdagmorgen. Joan en Hans van harte welkom en een fijne, vruchtbare tijd toegewenst.

We lieten in januari jl. al weten dat de prijzen van de activiteiten verhoogd zijn, evenals de deelnemersbijdrage/lidmaatschap. Ook de barprijzen zijn verhoogd. Het zal jullie niet ontgaan zijn.
Dit was nodig in verband met de aanzienlijke stijging van ons huurbedrag. Om het financieel rond te krijgen hebben we verder 2 dagdelen en het vergaderkamertje moeten inleveren.
Op vrijdag kunnen er nu geen activiteiten van Kat-Rijn meer plaatsvinden in De Coligny.
Gelukkig kan, op de wijze zoals het nu gaat, Kat-Rijn met al haar activiteiten blijven bestaan.

We wensen jullie allen een fijne tijd toe en we hopen elkaar aan het begin van september weer in goede gezondheid te ontmoeten.

Met een hartelijke groet,

Bestuur Kat-Rijn.