Logo-V2
KAt-rijn blijft in beweging.

KERSTMIDDAG 19 DECEMBER 2023

SAMENZANG DEELNEMERS EN KOOR KATRIJN

231219 Kerstzangmiddag 028

Direct na 5 december en Sinterklaas weer terug was naar Spanje, werd aan alle deelnemers van onze Stichting Seniorenbelangen Kat-Rijn een uitnodiging verstuurd voor het bijwonen van een kerst(samen)zang middag met medewerking van ons Koor Katrijn onder leiding van dirigente Agnes Bol. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Hierbij treft u een overzicht aan van foto’s welke gemaakt zijn door Wim van Rijn.