Logo-V2
KAt-rijn is met vakantie tot en met 30 augustus.

Van het bestuur

Beste deelnemers van Kat-Rijn.

Met plezier hebben we eind mei aandacht besteed aan het 55-jarig bestaan van onze Stichting o.a. met een artikel in de Katwijksche Post.
De bridgers, klaverjassers, jokeraars, deelnemers aan Meer Bewegen voor Ouderen en de Soos kregen een drankje of gratis koffie/thee.
De deelnemers aan de yogalessen en de al gestopte schildersgroep kregen een mooie roos.
De klaverjassers/jokeraars hebben op 22 juni de marathon gespeeld en kijken terug op een geslaagde dag.

Het nieuwe seizoen 2023-2024 staat weer voor de deur.

Het bestuur is natuurlijk bezig geweest om één en ander voor te bereiden.
In de laatste week van juni besloot onze gewaardeerde yoga docent Jan Verloop te stoppen met lesgeven.
Hij heeft in die week afscheid genomen van alle yoga-deelnemers. Wij hebben Jan hartelijk bedankt voor de 4 jaar dat hij bij ons de lessen heeft verzorgd.
Gelukkig is het bestuur er in geslaagd om vervanging te vinden. De lessen zullen met ingang van september op maandagmorgen verzorgd gaan worden door Cora de Jong en op de donderdagmorgen door Alice Kersch. Beide dames veel succes toegewenst bij Kat-Rijn.
Ook is gestopt de dirigent van ons Koor Kat-Rijn. Wij respecteren zijn besluit.
Vanwege dit besluit is de website voorlopig gesloten.

Als nieuwe dirigent is Agnes Bol bereid gevonden om het koor te gaan leiden.
Langs deze weg willen wij ook haar veel succes wensen.

Medewerkers gevraagd

U heeft er vast wel eens iets over gehoord of gelezen. Iedere club, vereniging, stichting enz. enz. heeft er mee te maken: een tekort aan bestuurders en vrijwilligers.
Ons bestuur bestaat momenteel slechts uit 3 personen t.w. voorzitter, secretaris/penningmeester/inkoper  en technisch bestuurslid.
Wij zijn dringend op zoek naar een bestuurslid/PR-medewerker/websitebeheerder.
Tevens zijn wij op zoek naar  iemand die bijvoorbeeld mee kan helpen met technische zaken.
Er zijn genoeg mogelijkheden om mee te gaan werken binnen het bestuur.

Als iemand ons wil helpen: wilt u dat dan melden bij de secretaris, e-mailadres: dickydejong137@gmail.com, telefoon 071-4073270/06-30718721
of bij de voorzitter, e-mailadres: mzitman@casema.nl, telefoon 071-4072740/06-31395445.

Vanaf maandag 4 september a.s. gaan de activiteiten bij Kat-Rijn weer van start.

We hopen u allen weer te ontmoeten in De Coligny en neem anderen mee.

Start activiteiten:

4 september – Yoga, Zityoga, Bridgen
5 september – Line dance, Koor Katrijn, MbvO
6 september – Schilderen (start later in sept.), Line dance
7 september – Yoga 2x, Damessociëteit, Klaverjassen/Jokeren
Op vrijdag 15 september a.s. is er weer een super gezellige Bingomiddag. (vanaf 13.30 uur)

Medio september krijgt u een factuur over het tweede deel van 2023,
als u deelneemt aan een activiteit bij Kat-Rijn.

We wensen u een sportieve, gezellige en plezierige tijd toe bij Kat-Rijn.

Namens het bestuur,
Ria Zitman, voorzitter.